משפחות רבות בישראל חיות כיום במצב של חוסר ביטחון תזונתי, ללא יכולת להשיג מזון בכמות ובאיכות מספקות דיין, העונות על הצורך הבסיסי להתקיים ולתפקד. המצב הזה מוכרח להשתנות. אנו קוראים לכל המפלגות והמתמודדים בבחירות הקרובות לכנסת להתחייב לדרישה: לפני הכל - ביטחון תזונתי! ולהתחייב לתקצוב של לפחות 225 מיליון ש"ח, שיועדו לכך בבסיס תקציב המדינה הבא.

ילדים חיים באי ביטחון

תזונתי חמור

352,000

מתוכן חיות באי ביטחון

תזונתי חמור

252,000

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

513,000

מקור: בטל"א 2018
 

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

לפני הכל - דואגים לביטחון תזונתי

הצטרפו לדרישה

לפני הכל,

דואגים לביטחון תזונתי

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

משפחות חיות באי ביטחון תזונתי

צרו קשר